Sympozja archiwalne

III Sympozjum Resocjalizacyjne

Relacje międzyosobowe wychowawca-wychowanek w procesie resocjalizacji. Poszukiwania naukowo-praktyczne.

 

II Sympozjum Resocjalizacyjne

Młodzież a uzależnienia - współczesne wyzwania dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Poszukiwania naukowo-praktyczne.

 

I Sympozjum Resocjalizacyjne

Młodzież "trudna" - współczesne wyzwania dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Poszukiwania naukowo-praktyczne.

Realizacja: MadeNet.pl